ჩვენი მიზნები და ამოცანები

ჩვენი მისიაა თანამედროვე, მოთხოვნებზე მაქსიმალურად მორგებული, კომპლექსური სისტემების საქართველოში წარმოება და მათი გრძელვადიანი მხარდაჭერა-განვითარება

ALTA SOFTWARE ©1998 ALL RIGHT RESERVED.